Phòng

Reservation

Deluxe room

Deluxe room Giá: 1.300.000 VND ( miễn phí ăn sáng 2 người ) Giá trên đã bao gồm thuế và dịch vụ.


Reservation

Superior

<p> </p> <p><strong>Superior room</strong></p> <p>Giá: 1.300.000 VND ( miễn phí ăn sáng 2 người )</p> <p>Giá trên đã bao gồm thuế và dịch vụ.</p> <p> </p> <p> </p>


Reservation

Standard

<p>Standard Room</p> <p>Giá: 850.000 VND ( miễn phí ăn sáng 2 người )</p> <p>Giá trên đã bao gồm thuế và dịch vụ.</p> <p> </p>