Phòng

Reservation

Deluxe twin Phòng đôi

 • Price  USD 58/night 
 • USD 35/3 hours block
 • Including: 10% VAT, 5% sercharge, breakfast
 • Giá ngày đêm: 900.000 VNĐ ++ (ăn sáng miễn phí) 
 • Block 3 giờ: 700.000 VNĐ
 • Giá trên chưa bao gồm:10% VAT,05% phí phục vụ  


Reservation

Standard double Phòng thường

 • Price  USD 38/night 
 • USD 23.5/3 hours block
 • Including: 10% VAT, 5% sercharge, breakfast
 • Giá ngày đêm: 700.000 VNĐ ++ (ăn sáng miễn phí)
 • Block 3 giờ: 500.000 VNĐ
 • Giá trên chưa bao gồm:10% VAT,05% phí phục vụ


Reservation

Superior double Phòng Vip

 • Price  USD 48/night 
 • USD 28/3 hours block
 • Including: 10% VAT, 5% sercharge, breakfast
 • Giá ngày đêm: 800.000 VNĐ ++ (ăn sáng miễn phí) 
 • Block 3 giờ: 600.000 VNĐ
 • Giá trên chưa bao gồm:10% VAT,05% phí phục vụ