ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Hệ thống cáp mạng, thoại/ hội nghị truyền hình/ Camera/ tổng đài IP, CallCenter/ chấm công, vân tay, cửa từ